Przekaż 1,5% Podatku

Przekaż  1,5 %  podatku (odpis od podatku w ramach rozliczeń PIT za poprzedni rok, np. PIT-37)

 PIT-37  – Wzór poprawnego wypełnienia rubryk

Chcąc przekazać 1,5% podatku dla wybranej placówki oświatowej za pośrednictwem Toruńskiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole należy wpisać:

w części ,,L”:

– w rubryce 147 nr KRS

0000121592 

jest to: Toruńskie Stowarzyszenie Pomocy Szkole

– w rubryce 148 kwotę odpisu 1,5% od podatku;

– w rubryce 149 nazwę i adres placówki oświatowej, której chcemy przekazać odpis 1,5% podatku, jako

Cel szczegółowy: 

szachy – UKS OPP Toruń , adres: Rynek Staromiejski 7, 87-100 Toruń

Należy dodać nazwę sekcji sportowej, np. “szachy”  lub konkretnego zawodnika, dla którego będzie przeznaczone wsparcie, np. “Alicja Śliwicka” .

Czyli z przeznaczeniem środków dla konkretnego zawodnika, poprawie należy wpisać Cel szczegółowy, np:

Alicja Śliwicka – UKS OPP Toruń , adres: Rynek Staromiejski 7, 87-100 Toruń

Jeśli wpiszemy cel szczegółowy, np. tylko słowo “szachy”, pieniądze nie zostaną przekazane do Klubu.

Należy pamiętać, by zawsze podać nazwę klubu sportowego oraz adres !!!

– w rubryce 150 podatnik w kwadracie stawiamy X.

 Wskazane jest aby wyrazić zgodę na ujawnienie nazwiska, co pozwoli skontaktować się z ofiarodawcą w przypadku reklamacji.