Kontakt

Uczniowski Klub Sportowy “Ognisko Pracy Pozaszkolnej Toruń”
Rynek Staromiejski 7, 87-100 Toruń
NIP:  956-208-50-93 , Regon: 871636396

Niewpisany do KRS.

Stowarzyszenie wpisane do ewidencji uczniowskich klubów sportowych prowadzonej przez Prezydenta Miasta Torunia pod nr 29. Data wpisu do ewidencji: 01.10.2002 r.

Konto: Bank BNP Paribas 27 1600 1462 1884 9179 9000 0001

Tel. 501 121 652

e-mail: torun.uksopp@gmail.com

sekcja szachy: szachy.uksopptorun@gmail.com