Składki, Formularze, Druki

Bardzo prosimy o uregulowanie składek członkowskich oraz opłat na konto Klubu:

Uczniowski Klub Sportowy „Ognisko Pracy Pozaszkolnej Toruń”

Rynek Staromiejski 7 , 87-100 Toruń

Konto: Bank BNP Paribas

27 1600 1462 1884 9179 9000 0001

 

Potwierdzenia wpłat prosimy przesyłać na adres e-mail: szachy.uksopptorun@gmail.com

A. Wysokość opłat dla nowych członków Klubu:

1)   Licencyjna  – 40,00 zł/os . (jednorazowa, dożywotnia) Można uiścić samodzielnie, bezpośrednio na konto KPZSzach bądź za pośrednictwem naszego Klubu.

2)  Rejestracyjna – 25,00 zł/os. (jednorazowa płatna w momencie zapisu do Klubu) oraz

3)  Składka członkowska  – 150 zł /rok (“płatna z góry ” w styczniu na konto Klubu). Składkę uiszcza się niezależnie czy ktoś uczęszcza na zajęcia , czy też nie. Jeśli w rodzinie  jest  więcej członków Klubu (np. rodzice), składkę członkowską wpłaca się tylko za jedną osobę (zwykle jest to najstarsze z dzieci), pozostali są zwolnieni.

Tytuł przelewu: Adam Nowak (imię i nazwisko członka Klubu) składka członkowska za okres od styczeń 20.. r. do grudzień 20.. r.

Opłata składek członkowskich jest obowiązkowa dla 1 członka klubu z danej rodziny i nie wiąże się z udziałem w zajęciach.

Jednocześnie informujemy, iż zgodnie ze Statutem Klubu, członkowie zalegający ze składkami powyżej 6 miesięcy będą wykreśleni z rejestru członków.

UWAGA:  Członkowie sekcji szachowej Ognisko Pracy Pozaszkolnej – Dom Harcerza w Toruniu, którzy zapiszą się do  klubu UKS “OPP Toruń”  uiszczają tylko  składkę członkowską do UKS “OPP Toruń”,  nie obowiązuje ich składka na radę rodziców do OPP – Dom Harcerza !!!

Bardzo prosimy o dokonywanie odrębnych przelewów za ww. opłaty !!!

 

B. Wysokość opłat dla zawodników chcących przejść z innych klubów szachowych:

1)   Zmiana barw klubowych  – 50,00 zł/os . Można uiścić samodzielnie, bezpośrednio na konto KPZSzach bądź za pośrednictwem naszego Klubu.

2)  Składka  – 150 zł/rok (na tych samych zasadach, tak jak w przypadku nowych członków Klubu).

 

Pobierane składki związane są z kosztami utrzymania Klubu. Przekazywane są w znacznej mierze na pokrycie kosztów uczestnictwa dzieci i młodzieży w turniejach szachowych (wpisowe i zakwaterowanie).

 

C. Opłaty rankingowe – kwota uzależniona jest od uzyskanej normy.

Zaleca się, by członkowie Klubu oraz uczestnicy turniejów organizowanych przez UKS “OPP Toruń”  dokonywali wszelkich opłat za pośrednictwem Klubu.

Szczegółowy wykaz opłat do Kujawsko-Pomorskiego Zawiązku Szachowego:

Komunikat Organizacyjno-Finansowy KPZSzach

KOF_KPZSzach1_2024

 

********************************

Do pobrania:

formularz licencyjny (pdf)

formularz licencyjny (doc)

formularz rejestracyjny (pdf)

formularz rejestracyjny (doc)

 

formularz zmiany przynależności klubowej (pdf)

formularz zmiany przynależności klubowej (doc)

Wszystkie formularze dostępne są na stronie PZSzach

 

********************************

Inne druki do pobrania:

–  Statut UKS “OPP Toruń”

–  Druk delegacji UKS “OPP Toruń”